V času 11- dnevne zaustavitve javnega življenja na sodiščih le naroki v nujnih zadevah - vsi roki tečejo!

 

Sodišča bodo preklic teh narokov objavila na svojih spletnih straneh. Tek procesnih rokov in rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih ne bo ustavljen.

 

Glede na odločitev Vlade RS o dodatnih omejitvah javnega življenja je predsednik Vrhovnega sodišča RS 29.3.2021 izdal dopolnitev Odredbe o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. Z navedeno dopolnitvijo se naroki v zadevah, ki v skladu s tretjim odstavkom 83. člena Zakona o sodiščih niso nujne, sklicani med 1. in 9. aprilom 2021, štejejo za preklicane.

 

Še vedno v veljavi ostaja tudi določilo, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa 83. člen Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno ter za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

 

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk in ob dogovorjenem terminu.

 

Ponovno objavljena tudi Odredba predsednika VSRS iz 28.1.2021, katere veljavnost je bila nato s spremenjeno Odredbo predsednika VSRS o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih podaljšana do vključno 16. 4. 2021.

Odvetniška družba VESENJAK, o.p., d.o.o.

Ulica Vita Kraigherja 5 p.p. 1516,

2000 Maribor

 

Tel: +386 2 251 14 71

Fax: +386 2 231 06 40

Email: odvetnik@vesenjak.si

 

 POOBLASTILO

 

   

INFO

Informacije za posameznike po GDPR

 

ID ta DDV: SI76620891

matična: 7204302

poslovni TRR: SI56 6100 0001 5782 053

fiduciarni TRR: SI56 6100 0001 5827 158

banka BIC/SWIFT koda: HDELSI22

All rights reserved. © 2021 The Vesenjak Law Firm