Gospodarsko pravo

 

Opravljamo zastopanje:

 • v vseh vrstah gospodarskih sporov,
 • priprava vseh vrst gospodarskih pogodb, vključno s pripravo vseh instrumentov zavarovanja (hipoteke, menice, bančne garancije, osebno poroštvo,…),
 • prijava terjatev, ločitvenih in izločitvenih pravic v postopkih insolventnosti,
 • zastopanje pred arbitražami,
 • pravno svetovanje in zastopanje pri:
  • ustanavljanju, združevanju in delitvi gospodarskih družb,
  • preoblikovanju statusnopravnih oblik družb,
  • postopkih ukinitve družb.

Izvršilno pravo

 

Zastopamo upnike v postopkih izterjave oz. realizacije njihovih pravic. Naš glavni cilj je, da lahko našim strankam pokažemo rezultat. Zato postopke vodimo racionalno, brez nepotrebnega povzročanja stroškov:

 • izterjava terjatev na podlagi verodostojne listine (račun, izpisek odprtih postavk, ček, menica) ali izvršilnega naslova (sodna odločba, sodna poravnava, notarski zapis),
 • predlaganje sredstev zavarovanja terjatev (predhodna in začasna odredba),
 • poizvedbe o premoženjskem stanju dolžnika.

Odškodninsko pravo

 

V vašem imenu vložimo odškodninski zahtevek oz. odškodninsko tožbo, kjer poskušamo izterjati čim višjo denarno odškodnino.

 

V kolikor ste utrpeli škodo v prometni nesreči, na delovnem mestu ali če vas je npr. ugriznil pes, lahko v vašem imenu zahtevamo pri  zavarovalnici ali pri sodišču izplačilo čim višje denarne odškodnine.

 

Odškodnina vam pripada:

 • za nepremoženjsko škodo (škoda zaradi telesnih in duševnih bolečin, skaženosti, strahu)
 • za premoženjsko škodo (škoda zaradi uničenja lastnine, potnih stroškov za vožnjo k zdravnikom, fizioterapijo, izpad dohodka).

Višina odškodnine je sicer odvisna od okoliščin konkretnega primera, zlasti od teže poškodb in dolgotrajnosti zdravljenja. Priporočamo Vam, da čimprej po škodnem dogodku stopite v kontakt z nami.

 

Po zaključku zdravljenja v vašem imenu vložimo odškodninski zahtevek oz. odškodninsko tožbo, kjer poskušamo izterjati čim višjo denarno odškodnino.

Že pred vložitvijo zahtevka oz. tožbe pridobimo tudi ustrezna dokazila, ki so sicer nujno potrebna za učinkovito in hitro uveljavljanje odškodnine, vendar do njih oškodovanci zaradi varstva osebnih podatkov sami stežka dostopajo (policijski zapisniki, zapisniki inšpektorja varstva pri delu, pisne izjave prič itd.). Za čim učinkovitejše zastopanje že ob prvem posvetovanju z nami s seboj prinesite:

 • vso zdravstveno dokumentacijo (zdravniške izvide, obvestilo zdravniku, kartonček o opravljeni fizioterapiji itd.);
 • morebitne račune v zvezi z zdravljenjem (za zdravila, mnenje zdravnika itd.);
 • številko transakcijskega računa in davčno (za nakazilo denarne odškodnine);
 • morebitne zavarovalne police (avtomobilskega zavarovanja, kolektivnega nezgodnega zavarovanja, individualnega nezgodnega zavarovanja)

Za začetek odškodninskega postopka izpolnite obrazec in ga pošljite na naš mail Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


Civilno pravo

 

Zastopamo stranke na Okrajnem, Okrožnem, kot tudi na Višjem in Vrhovnem sodišču ter na Ustavnem sodišču in Evropskem sodišču za človekove pravice. 


Javna naročila

 

Svetujemo pri pravnih vprašanjih s področja prava javnih naročil in sestavljamo zahtevke za revizijo pred državno revizijsko komisijo.


Delovno pravo

 

Gospodarskim družbam, ki jih zastopamo, svetujemo na področju:

Sklepanje pogodb o zaposlitvi

 • svetovanje in pomoč pri sklenitvi pogodbe o zaposlitvi,
 • sestavljanje različnih tipov pogodb o zaposlitvi,
 • svetovanje pri pripravi in priprava splošnih aktov,
 • sporazumno reševanje sporov med strankama pogodbe o zaposlitvi,

Odvetniška družba VESENJAK, o.p., d.o.o.

Ulica Vita Kraigherja 5 p.p. 1516,

2000 Maribor

 

Tel: +386 2 251 14 71

Fax: +386 2 231 06 40

Email: odvetnik@vesenjak.si

 

 POOBLASTILO

 

   

INFO

Informacije za posameznike po GDPR

 

ID ta DDV: SI76620891

matična: 7204302

poslovni TRR: SI56 6100 0001 5782 053

fiduciarni TRR: SI56 6100 0001 5827 158

banka BIC/SWIFT koda: HDELSI22

All rights reserved. © 2024 The Vesenjak Law Firm