V Uradnem listu RS ( št. 18/2021 z dne 9. 2. 2021 ) je objavljena novela ZGD-1 K, ki vstopi v veljavo 24. 2. 2021, posamezne določbe pa se v skladu z 71. členom pričnejo uporabljati kasneje (vse od 3 mesecev pa do 3 let od uveljavitve zakona).

 

Bistvene spremembe in dopolnitve se nanašajo na:

- v register bo po novem potrebno zraven sedeža vpisati tudi poslovni naslov družbe. Dopolnjen je tudi nabor podatkov, ki jih mora vsebovati prijava za prvi vpis družbe v register, in sicer bo moralo podjetje navesti tudi svoj poslovni in elektronski naslov;

- kot prekršek določa določitev poslovnega naslova v nasprotju z zakonom;

- spreminjajo in dopolnjujejo se določbe, ki urejajo prejemke organov vodenja in nadzora v delniški družbi, izboljšujejo možnosti delničarjev za sodelovanje na skupščinah družb ter urejajo ukrepe za obvladovanje nasprotja interesov pri sklepanju poslov med kapitalskimi družbami in z njimi povezanimi pravimi subjekti. S tem se v slovenski pravni red implementirajo določbe Delničarske direktive II - Direktiva (EU) 2017/828;

- obveznost javnih delniških družb, da oblikujejo politiko prejemkov uprav, nadzornih svetov in nadzornih odborov;

- dodatne omejitve v zvezi z ustanavljanjem družb ter pridobitvi statusa družbenika, razširja se nabor kaznivih dejanj, zaradi katerih ni mogoče ustanoviti družb oz. pridobiti statusa družbenika. To velja po novem tudi za kazniva dejanja zoper človekovo zdravje ter kazniva dejanja zoper splošno varnost ljudi in premoženja;

- v prihodnje bodo tudi tuje pravne in fizične osebe podvržene enakemu preverjanju obstoja omejitev ustanavljanja in prenosa poslovnih deležev kot domače;

- hkrati je določena dodatna omejitev ustanavljanja, pridobitve statusa družbenika ter opravljanja dejavnosti podjetnika za osebe, ki so bile v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljene na seznamu davčnih zavezancev, neplačnikov DDV.

 

Odvetniška družba VESENJAK, o.p., d.o.o.

Ulica Vita Kraigherja 5 p.p. 1516,

2000 Maribor

 

Tel: +386 2 251 14 71

Fax: +386 2 231 06 40

Email: odvetnik@vesenjak.si

 

 POOBLASTILO

 

   

INFO

Informacije za posameznike po GDPR

 

ID ta DDV: SI76620891

matična: 7204302

poslovni TRR: SI56 6100 0001 5782 053

fiduciarni TRR: SI56 6100 0001 5827 158

banka BIC/SWIFT koda: HDELSI22

All rights reserved. © 2021 The Vesenjak Law Firm