Nekaj osnovnih vprašanj in odgovorov v zvezi z regresom za letni dopust 2021

 

Do kdaj v letu je potrebno izplačati regres?
Regres za letni dopust mora biti izplačan najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta.

 

Je zaradi kriznih razmer - Covid-19 možen odlog izplačila regresa?
V 131. členu ZDR je določeno, da se s kolektivno pogodbo dejavnosti lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega leta.

 

Izplačilo regresa v več delih – da ali ne?
Sodna praksa Vrhovnega sodišča (npr. UPRS I U 29/2012 z dne 5. 12. 2013 in X Ips 335/2016) je potrdila, da iz Zakona o delovnih razmerjih jasno izhaja, da je delodajalec dolžan izplačati celoten regres v zakonskih rokih, to je do 1. julija tekočega koledarskega leta. Navedeni roki tako zavezujejo delodajalca za celoten obseg pravice in ne le za njeno minimalno višino. Navedeno pomeni, da mora biti celoten regres izplačan najkasneje do 1. julija, ne glede na njegovo višino, razen ko je s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti dogovorjeno, da se v primeru nelikvidnosti delodajalca regres lahko izplača najpozneje do 1. novembra tekočega leta. Dohodek, ki bi bil kot pravica določen v nasprotju z navedem, je v celoti obdavčen kot plača.

 

Minimalna in maksimalna višina regresa v skladu z zakonom in kolektivnimi pogodbami


V kolikor nimate izbrane kolektivne pogodbe, oziroma v vaši kolektivni pogodbi ni opredeljen najnižji znesek regresa, velja, da morate za leto 2021 izplačati najmanj 1.024,24 € regresa, sicer pa veljajo najnižji zneski iz posameznih kolektivnih pogodb. Po zadnjih znanih podatkih je maksimalen neobdavčen regres 1.977,20 € (marec 2021).

 

Pridobitev pravice do izplačila regresa
Pravica do regresa ostaja vezana na pravico do izrabe letnega dopusta. Pri tem je pomembno, da veste, da zaposleni pravico do izrabe letnega dopusta (in s tem do izplačila regresa) pridobi z dnem, ko se zaposli pri vas. Pripada pa mu sorazmerni del dopusta in tudi sorazmerni del regresa glede na število mesecev, ko je zaposlen pri vas. Če na primer delavca zaposlite 1.6., mu pripada 7/12 regresa, ki mu ga morate izplačati do 1. julija. Enako velja za vse zaposlene, s katerimi ste, oziroma boste, prekinili delovno razmerje. Če na primer delovno razmerje prekinete z 31.5.2020, delavcu pripada 5/12 regresa za letni dopust.

 

Ali tudi zaposlenim na čakanju pripada regres za letni dopust?
Da, tudi zaposleni, ki ste jih z odredbo poslali na čakanje ali ne delajo zaradi višje sile, imajo pravico do celotnega regresa za letni dopust, torej tudi za čas, ko so na čakanju.

Odvetniška družba VESENJAK, o.p., d.o.o.

Ulica Vita Kraigherja 5 p.p. 1516,

2000 Maribor

 

Tel: +386 2 251 14 71

Fax: +386 2 231 06 40

Email: odvetnik@vesenjak.si

 

 POOBLASTILO

 

   

INFO

Informacije za posameznike po GDPR

 

ID ta DDV: SI76620891

matična: 7204302

poslovni TRR: SI56 6100 0001 5782 053

fiduciarni TRR: SI56 6100 0001 5827 158

banka BIC/SWIFT koda: HDELSI22

All rights reserved. © 2021 The Vesenjak Law Firm