V Uradnem listu RS št. 146/2021, je bil dne 15. 9. 2021 je objavljen Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (»Odlok«).

 

V zvezi z ukrepom obveznosti zagotavljanja pogoja PCT je po novem Odloku o načinu izpolnjevanja pogoja PCT določena obveznost delodajalca, da preverja izpolnjevanje PCT. V ta namen lahko delodajalec zbira izjave s strani zaposlenih o tem, ali izpolnjujejo enega od pogojev PCT, če pa zaposleni pogoja PCT ne izpolnjujejo, lahko zagotovi testiranje (test HAG za samotestiranje, test HAG ali test PCR). 

  1. Kakšno ravnanje se pričakuje od delodajalcev za zagotavljanje pogoja PCT?

Odlok določa, da preverjanje pogoja PCT organizira delodajalec in se opravlja z dokazili, ki so našteti v členu 2 Odloka (potrdilo o cepljenju, potrdilo o rezultatih testa itd.), kar pomeni, da imajo delodajalci glede organizacije preverjanja pogojev PCT odprte možnosti.

 

Delodajalci imajo po novem odloku na voljo dva načina zbiranja podatkov za namen zagotavljanja pogoja PCT:

  • Delavec poda izjavo, da izpolnjuje pogoj PCT

Delodajalec lahko za namen zagotavljanja izpolnjevanja PCT zbira izjave svojih delavcev, da izpolnjujejo relevantni pogoj PCT in datum, do katerega velja njegovo izpolnjevanje pogoja. Odgovorna oseba pri delodajalcu pregleda delavčevo izjavo in preveri njeno resničnost z vpogledom v potrdilo, ki izkazuje pogoj PCT. Pri tem velja izpostaviti, da delodajalec po našem mnenju nima podlage za zbiranje potrdil za pogoj PCT, niti ni podlage, da bi vodil evidence o tem, ali so tisti, ki izpolnjujejo pogoj PCT, cepljeni, prebolevniki ali testirani. Lahko pa odgovorna oseba delodajalca o vpogledu v potrdilo in pristnosti izjave naredi uradni zaznamek, ki ga lahko hrani do predložitve nove izjave oziroma samo do takrat, ko je še vedno potrebna za izkazovanje izpolnjevanja obveznosti skladno z Odlokom, nakar mora takšen uradni zaznamek zapisniško uničiti. Slednje je pomembno za dokazovanje v postopku inšpekcijskega nadzora.

  • Delodajalec organizira samotestiranje s hitrimi testi (test HAG za samotestiranje)

V tem primeru Odlok predvideva, da delodajalec pripravi in predloži delavcu evidenčni list. Delavec izpolni evidenčni list s podatki glede datuma samotestiranja, rezultata testa in s svojim podpisom. Odlok pa ne predvideva, da bi moral delavec predložiti rezultate testa delodajalcu na vpogled, temveč zadostuje predložitev pravilno izpolnjenega evidenčnega lista. Odgovorna oseba delodajalca nato evidenčni list hrani do predložitve novega evidenčnega lista. Pri samotestiranju je določeno, da se mora izvajati enkrat tedensko v enakih presledkih. Pri predložitvi novega evidenčnega lista se mora starega zapisniško uničiti. Slednje je ravno tako pomembno za dokazovanje v postopku inšpekcijskega nadzora.

 

  1. Kako lahko ravna delodajalec, če delavec odkloni testiranje?

V primeru, da delavec odkloni testiranje oziroma podajo izjave o izpolnjevanju PCT ali vpogled v potrdilo, ima delodajalec naslednje možnosti:

 

- kršitve obravnava kot lažjo kršitev obveznosti v okviru disciplinskih postopkov in z disciplinskimi sankcijami (pred izrekom disciplinske sankcije je treba delavca pisno seznaniti z očitanimi kršitvami in mu omogočiti zagovor, potem pa se mu lahko izreče še opomin oziroma drugo disciplinsko sankcijo);

 

- uvede postopek redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga (pri odpovedi je treba paziti na postopek in roke za zakonito redno odpoved iz krivdnega razloga).

 

Vrednotenje teže kršitve je odvisno tudi od vrednot, interesov in specifičnih okoliščin pri delodajalcu, kar svetujemo, da se uredi z internim pravilnikom o disciplinskem postopku in postopkih odpovedi. Pomembno je, da se pri sankcioniranju kršitev obravnava vse zaposlene, ki odklanjajo PCT, enako. Prav tako je pomembno, da se delavcu ob vsaki odklonitvi predložitve izjave o izpolnjevanju pogoja PCT izroči prepoved opravljanja dela in naslednji dan ponovno omogoči testiranje na delovnem mestu ter opozorilo glede nadaljnjih posledic nespoštovanja obveznosti.

 

  1. Kako mora delodajalec ravnati pri pošiljanju svojih delavcev k poslovnim partnerjem?

Kadar delodajalec pošlje delavca na obisk k poslovnim partnerjem, bo delavec za opravljanje svojega dela tudi moral izpolnjevati pogoj PCT. V takem primeru pa opozarjamo, da samotestiranje (test HAG za samotestiranje) ne bo zadoščalo. Prav tako za takšne delavce v namen dokazovanja izpolnjevanja pogojev PCT delodajalec ne more podati izjave, da izpolnjujejo pogoj PCT. Zato je treba delavcem, ki gredo na obisk k poslovnim partnerjem in ki nimajo potrdila o cepljenju ali ustreznega potrdila o prebolelosti, zagotoviti navadni hitri ali PCR test.

 

Podobna situacija nastane, če bo delavec za opravljanje svojega dela postal uporabnik storitev. Do takšne situacije pride, če mora delavec za namen opravljanja svojega dela npr. odhod v trgovino s tehničnim blagom. V navedeni situaciji bo delavec moral izpolnjevati pogoj PCT, za katerega ne bo zadostovalo samotestiranje (test HAG za samotestiranje), temveč bo treba ravno tako zagotoviti navadni hitri ali PCR test.

_______________________________________________________________________

 

Obveščamo vas, da lahko naše redne objave spremljate tudi na družabnem omrežju LinkedIn in Facebook.

 

Za vsa konkretna vprašanja in dodatna pojasnila se lahko obrnete neposredno na Odvetniško družbo Vesenjak. Odvetniška družba Vesenjak vam je na voljo prek različnih sredstev elektronskega komuniciranja, predvsem pa prek:

 

-           elektronske pošte:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

-           telefona 02 251 14 71, v nujnih primerih pa 041 378 404

-           spletne strani www.vesenjak.si

 

S spoštovanjem,

 

Odvetniška družba Vesenjak o.p., d.o.o.

Slavko Vesenjak, odvetnik

 

 

Odvetniška družba VESENJAK, o.p., d.o.o.

Ulica Vita Kraigherja 5 p.p. 1516,

2000 Maribor

 

Tel: +386 2 251 14 71

Fax: +386 2 231 06 40

Email: odvetnik@vesenjak.si

 

 POOBLASTILO

 

   

INFO

Informacije za posameznike po GDPR

 

ID ta DDV: SI76620891

matična: 7204302

poslovni TRR: SI56 6100 0001 5782 053

fiduciarni TRR: SI56 6100 0001 5827 158

banka BIC/SWIFT koda: HDELSI22

All rights reserved. © 2022 The Vesenjak Law Firm